Consultoria educativa

Consultoria i solucions educatives efectives

ver página en castellano Educació Eficaç és un servei de consultoria que ofereix solucions educatives efectives per a alumnes, pares, professores, empreses i entitats educatives públiques o privades. La missió, visió i valors d’Educació Eficaç són els següents:

missióMissió

La nostra missió és donar a conèixer als professors, pares, alumnes, particulars i a qualsevol entitat pública o privada, relacionada o no amb el sistema educatiu, La Tecnología de Estudio ®, un sistema d’aprenentatge demostrablement eficaç. Per aconseguir-ho, Educació Eficaç organitza les següents activitats: ✓ Conferències gratuïtes a associacions, col·legis, instituts o col·lectius en general interessats a millorar el seu sistema d’aprenentatge. ✓ Campanyes públiques d’informació i divulgació. ✓ Reforç i orientació escolar en acadèmies privades associades usant La Tecnologia d’Estudi per tal de millorar el rendiment de l’estudiant. ✓ Impartició de cursos relacionats amb l’estudi per particulars, alumnes, professors i qualsevol persona física o jurídica interessada. ✓ Implementació de la nostra tecnologia en col·legis, instituts, empreses i qualsevol entitat interessada a oferir-la als seus membres. Està format per persones que comparteix la inquietud i la voluntat decidida i ferma d’ajudar a fer del nostre sistema educatiu un instrument que eduqui i formi realment els professionals de demà que tota societat necessita per a prosperar.

visió d'Educació EficaçVisió

Educació eficaç és un servei de CEEdukat que s’ha creat amb l’objectiu d’aportar solucions efectives a l’educació dels nostres fills i per oferir un sistema d’aprenentatge eficaç per a tothom que hi estigui interessat, sia particulars, empreses o entitats de qualsevol mena que vulgui conèixer i usar les eines educatives de què disposem.

logotip Educació EficaçValors

Educació Eficaç també comparteix l’opinió que l’actual sistema educatiu espanyol i català necessiten una reforma profunda: ✓ Que connecti la realitat del mercat laboral amb els plans d’estudi del sistema educatiu. ✓ Que incorpori una tecnologia eficaç que realment eduqui i formi de manera pràctica i eficient els professionals que la nostra societat necessita. ✓ Que crei i asseguri un col·lectiu de professionals del sector educatiu seleccionats, no només pels seus coneixements, sinó sobretot per la seva dedicació i inclinació natural per l’ensenyament, que estiguin vertaderament implicats en l’educació i formació d’aquests futurs professionals. ✓ Que consideri el sistema educatiu com els fonaments sòlids que creen i mantenen a una societat competitiva i productiva, i que els seus professionals siguin respectats i considerats com els constructors de la societat. ✓ Que asseguri un sistema educatiu eficient i estable que supervisi i garanteixi permanentment els punts anteriors. Demaneu més informació aquí.