Arxiu d'etiquetes calculadores simbòliques

Calculadores simbòliques

Una calculadora simbòlica és una calculadora que permet fer càlculs amb símbols i no pas només numèrics. 

A internet n’hi ha moltes, però les que relacionem aquí són les que considerem que us poden ajudar més en els vostres estudis:

Mathway:  Calculadora d’àlgebra, de  càlcul i de química. També dibuixa gràfics de funcions.

CalcMe: Calculadora simbòlica de WIRIS.

Geogebra: Calculadora gràfica. Té una col·lecció d’aplicacions matemàtiques construïdes que es poden usar i descarregar. 

WolframAlpha: De fet és molt més que una calculadora simbòlica, és una base de dades de coneixements per a consultar-hi qualsevol cosa de qualsevol matèria. 

MatrixCalc: És una calculadora de matrius i de sistemes d’equacions lineals. Fa qualsevol operació amb matrius.