Cossos de revolució

Porceedukat

Cossos de revolució

Instruccions abans de començar

És un cos rodó generat per una figura plana. La figura plana és la generatriu del cos de revolució.

Els cossos de revolució més importants són: el con, l’esfera i el cilindre.

COSSOS DE REVOLUCIO
COSSOS DE REVOLUCIO 2

Per a calcular l’àrea i el volum del con, fem:

\(A_{con}=A_{base}+A_{lateral}=\pi^2+\pi*generatriu^2=\pi*r^2+\pi*g^2=\pi(r^2+g^2) \\ V_{con}=\frac{A_{base}*h}{3} \)
EL CON, COSSOS DE REVOLUCIO 2

L’àrea i el volum de l’esfera és:

\(A_{esfera}=4*\pi*r^2 \\ V_{esfera}=\frac{4}{3}*\pi*r^3\)
EL CON, COSSOS DE REVOLUCIO 2

Calcularem l’àrea i el volum del cilindre de la següent manera:

\(A_{cilindre}=A_{base}+A_{lateral}=\pi*r^2+perímetre*alçària=
\pi*r^2+2\pi*r*h
\\
V_{cilindre}=A_{base}*alçària=\pi*r^2*h
\)
EL CON, COSSOS DE REVOLUCIO 2

Sobre el autor

ceedukat administrator