Arxiu de categories ESO

Perceedukat

Present Simple

Instruccions abans de començar

Usos

Aquests són alguns dels usos més habituals del Present Simple.

 • Veritats generals i descripcions
  Water boils at 100º C (L’aigua bull a 100ºC)
 • Fets habituals
  I play football every day (Jugo a futbol cada dia)
 • Gustos
  I like chocolate (M’agrada la xocolata)
 • Opinions
  I think she is beautiful (Penso que és bonica)
 • Horaris
  The train leaves at 8 pm (El tren surt a les vuit)

Forma

AFIRMATIVANEGATIVAINTERROGATIVA
I eat I don’t eatDo I eat?
YOU eatYou don’t eatDo you eat?
He/She/It eatsHe/She/Ii doesn’t eatDoes He/She/it eat?
We eatWE don’t eatDo we eat?
You eatYOU don’t eatDo you eat?
THEY EAT THEY DON’T EATDO THEY EAT?
(don’t = do not, doesn’t = does not)


Com veieu, a la tercera persona (he/she/it) hem d’afegir una essa (s) al verb.

Però:

 • Si el verb acaba en -o, afegim -es (go- goes)
 • Si el verb acaba en -x,-sh,-ch,-s, també hi afegim -es (watch-watches)
 • Si el verb acaba en -y, canviem la y per -ies (study- studies)

Exemples:

I eat a lot of fruit
(Menjo molta fruita)

I don’t go to school by bus
(No vaig al col·legi amb autobús)

You do your homework
(Fas els deures)

She gets up at half past seven
(S’aixeca a dos quarts de vuit)

We play football in the park
(Juguem a futbol al parc)

My mother doesn’t watch TV in her room
(La meva mare no mira la televisió a l’habitació)

Does she read the newspaper every day?
(Llegeix el diari cada dia)

Do they play tennis on Saturdays?
(Juguen a tennis els dissabtes?

Do you speak English?
(Parles anglès?)

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Càlcul de l’àrea i el volum d’un poliedre

diseño web
Un poliedre està format per la unió de diverses cares poligonals.

Els poliedres poden ser regulars o irregulars.

Entre els poliedres irregulars hi ha el prismes i les piràmides.

PRISMES: Un prisma és un poliedre amb dues bases poligonals (té un polígon en cada base). Les cares laterals són paral·lelograms (quadrilàters amb els costats oposats paral·lels).

Per a calcular l’àrea lateral d’un prisma, fem:

\(A_{prisma}=Perímetre*alçària=n*c*h\)

L’àrea de la base es calcula mitjançant les fórmules per a calcular l’àrea d’un polígon:

\(A_{base}=\frac{2*n*c*ap}{2}=n*c*ap\)

Si el costat del prisma és 8 cm, l’apotema fa 3 cm i l’alçària del prisma són 10 cm, l’àrea del prisma serà:

\(A_{prisma}=n*c*h+n*c*ap=5*8*10+5*8*3=520 , cm^2\)

Per a calcular el volum del prisma fem:

\(V_{prisma}=A_{base}*alçària=n*c*ap*h=5*8*3*10= 1 , 200 , cm^3\)
diseño web

PIRÀMIDES: una piràmide és un poliedre que té un base poligonal i cares triangulars. Les cares convergeixen en un vèrtex.

Per a calcular l’àrea de la base d’una piràmide, fem:
\(A_{base}=\frac{n*c*ap}{2}\)

I per a calcular l’àrea lateral, fem:
\(A_{lateral}=n*àrea_{triangle}\)
Per a calcular l’àrea de cada triangle de l’àrea lateral de la piràmide, fem:

\(A_{triangle}=base*alçària=\frac{c*h}{2}\)

I l’àrea lateral és:

\(A_{lateral}=base*alçària*n=\frac{c*h*n}{2}\)

Per tant, l’àrea de la piràmide és:

\(A_{piràmide}=A_{base}+A_{lateral}=\frac{n*c*ap}{2}+\frac{c*h*n}{2}\)

El volum d’una piràmide és un terç de l’àrea del volum del prisma d’igual base i alçària:

\(V{pirámide}=\frac{A_{base}*h}{3}\)
 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Càlcul de l’àrea d’un polígon

A continuació, veurem com calcular l’àrea i el perímetre dels polígons. Per a poder tancar una línia poligonal cal que el polígon tingui com a mínim tres costats (la circumferència n’és una excepció). Per tant, els polígons més senzills són els triangles.

TRIANGLES:

Classifiquem els triangles segons els seus angles en: ACUTANGLES, OBTUSANGLES I RECTANGLES.

Recordeu que un angle acutangle és menor de 90º, un de rectangle fa exactament 90º i un d’obtusangle fa més de 90º. Un angle pla fa exactament 180º

Un triangle acutangle té tots els seus angles aguts. Un de rectangle té un angle de 90º. I un triangle obtusangle té un angle de més de 90º:

Classifiquem els triangle segons els seus costats com :

La fórmula per a calcular l’àrea de qualsevol triangle és:

\(A=\frac{b*h}{2}\)
area del triangle

QUADRILÀTERS: són polígons de quatre arestes.

quadrilaters

Polígons regulars: són els polígons que tenen tots els costats i tots els angles iguals.

La fórmula per a calcular-ne l’àrea és: \(A=\frac{Perímetre*Apotema}{2}\)

De fet, tot i que diem polígons regulars als polígons de més de quatre costats, un quadrat o un triangle equilàter també són polígons regulars i podem calcular-ne l’àrea fent servir la fórmula anterior.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Volum d’un poliedre

Volum: és l’extensió de l’espai que ocupa un objecte.

VOLUM D'UN POLIEDRE

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Perímetre

Perímetre: és la longitud total del costats d’un polígon. En la figura de sota, el perímetre és la suma de la longitud de tots els costats.

PERIMETRE
 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Àrea (d’un polígon)

Àrea o superfície: és l’extensió del pla que ocupa un objecte.

AREA D'UN POLIGON

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Polígon inscrit

Polígon inscrit: és un polígon els vèrtexs del qual estan situats sobre la circumferència. Si el polígon és regular, els radis de la circumferència i el polígon coincideixen.

POLIGON INSCRIT

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Polígon circumscrit

Polígon circumscrit: és un polígon els costats del qual són tangents a una circumferència. Si el polígon és regular, el radi del polígon i de la circumferència coincideixen,

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Apotema (d’un polígon)

Apotema: és el segment que uneix el centre d’un polígon amb el punt mitjà dels seus costats. En un polígon regular, és perpendicular al costat.

APOTEMA

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari:

Perceedukat

Radi i diàmetre

Radi: és la distància entre un punt d’una circumferència i el seu centre.

Diàmetre: és el segment que, passant pel centre d’una circumferència, n’uneix dos  punts punts oposats.

RADI I DIAMETRE

 

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

  Vols fer classes online amb nosaltres? Demana més informació enviant aquest formulari: