Archivo de etiquetas geometria

Porceedukat

Què és la geometria?

La geometria clàssica és la part de les matemàtiques que estudia les propietats i les relacions de les figures i els objectes al pla i a l’espai. El punt, la recta, el pla, els polígons i els poliedres són objectes geomètrics.

Tot i que habitualment pensem que és un tema de primària poc important, entendre bé el càlcul d’àrees i volums és una eina bàsica a matemàtiques, física i en moltes altres disciplines de la ciència.