Archivo de etiquetas geometria

Porceedukat

Radi i diàmetre

Radi: és la distància entre un punt d’una circumferència i el seu centre.

Diàmetre: és el segment que, passant pel centre d’una circumferència, n’uneix dos  punts punts oposats.

RADI I DIAMETRE

 

Porceedukat

Aresta

Aresta: és el segment que es genera de la intersecció de dues cares contingues d’un poliedre. 

En un poliedre, distingim entre l’aresta lateral i l’aresta bàsica. L’aresta lateral és qualsevol aresta del polígons laterals del poliedre i l’aresta bàsica és qualsevol aresta de la base del poliedre.

Porceedukat

Angle

Angle: és l’amplitud de l’obertura entre dues rectes.

En el sistema internacional (SI) l’angle es mesura en radians (rad) i en el sistema sexagesimal en graus (º). Un gradient és una altra manera de mesurar angles (GRA).

La circumferència mesura en radians conté 2π radians, mesurada en graus conté 360º i mesurada en gradients conté 400 GRA.

Porceedukat

Poliedre

Poliedre: és un cos geomètric tridimensional. Les cares d’un poliedre són polígons. Té amplada, longitud i alçària.

POLIEDRE

 

Porceedukat

Polígon

Polígon: és una figura en el pla delimitada per una línia poligonal tancada (una línia poligonal és una sèrie connectada de segments lineals).

Linia poligonal tancada:

POLIGON

La figura inferior no és un polígon perquè la línia poligonal no és tancada:

Porceedukat

Espai

Espai: un espai és un volum obert infinit. Tres rectes que es tallen formen un espai. Un espai té tres dimensions (longitud, amplada i alçària).

ESPA9

Porceedukat

Pla

Pla: una pla és una superfície plana oberta i infinita. Dues rectes que es tallen formen un pla. Un pla té dues dimensions (longitud i amplada).

PLA

 

Porceedukat

Segment

Segment: és un recta fitada per dos extrems. Si tallem una recta per dos extrems obtindrem un segment.

A cada banda d’un segment es forma una semirecta.

SEGMENT

Porceedukat

Recta geomètrica

Recta: una recta és una alineació infinita de punts. Una recta té una dimensió (longitud).

RECTA GEOMETRICA

Porceedukat

Punt geomètric

Punt: és un element geomètric sense dimensions, tot i que el representem gràficament amb un punt petit.

PUNT