Valors

Educació Eficaç logotip

Educació Eficaç també comparteix l’opinió que l’actual sistema educatiu espanyol i català necessiten una reforma profunda que:

• Connecti la realitat del mercat laboral amb els plans d’estudi del sistema educatiu.

• Incorpori una tecnologia eficaç que realment eduqui i formi de manera pràctica i eficient els professionals que la nostra societat necessita.

• Crei i asseguri un col·lectiu de professionals del sector educatiu seleccionats, no només pels seus coneixements, sinó sobretot per la seva dedicació i inclinació natural per l’ensenyament, que estiguin vertaderament implicats en l’educació i formació d’aquests futurs professionals.

• Consideri el sistema educatiu com els fonaments sòlids que creen i mantenen a una societat competitiva i productiva, i que els seus professionals siguin respectats i considerats com els constructors de la societat.

• Asseguri un sistema educatiu eficient i estable que supervisi i garanteixi permanentment els punts anteriors.