Ciències Socials (Història i Geografia)

Enllaç 1: Portal de geografia

Enllaç 2: Mapes muts del món i d’Espanya

Enllaç 3: Mapes de Catalunya

Enllaç 4: Mapes interactius de Catalunya i Espanya

Enllaç 5: Mapes interactius de Catalunya, Espanya, Europa i el món

Enllaç 1: Portal d’història

Enllaç 2: Portal d’història de l’art

Enllaç 3: Portal de mitologia

Enllaç 4: História del segle XX

Enllaç 5: Història contemporània

Enllaç 6: Història d’Espanya

Enllaç 7: Història de Catalunya

Enllaç 8: Pàgina web d’història per a ESO i Batxillerat

Enllaç 9: Geografia i Història ESO i Batxillerat

Enllaç 9: Com fer un comentari de text d’un text d’història

Enllaç 10: Plantilla per fer un comentari de text d’un text d’història

LLibres i diccionaris

Enllaç 1: Diccionari de geografia física TERMCAT

Enllaç 2: Diccionari de la història d’Espanya