Català

 

Enllaç 1: Portal de català

Enllaç 2: Fitxes per aprendre a llegir per síl·labes

Enllaç 3: Prova de nivell de català de la UNED

Enllaç 4: Llengua catalana

Enllaç 5: LLengua catalana

Enllaç 6: Literatura catalana

Enllaç 7: Mètrica i versificació catalana

Dictats

Enllaç 2: Dictats edu365.cat

Ortografia

Enllaç 1: Ortografia catalana

Morfologia

Enllaç 1: Conjugador de verbs catalans

Enllaç 2: Lèxic català flexionat

Sintaxi

Enllaç 1: L’oració

Enllaç 2: Identificació dels complements verbals

Enllaç 3: Anàlisis sintáctiques en arbre

Enllaç 4: Com fer una anàlisi sintàctica (en arbre)

Enllaç 5: Exercicis interactius oracions simples

Enllaç 6: Exercicis interactius oracions compostes

Enllaç 7: Exercicis oracions compostes (en arbre)

Gramàtica

Enllaç 1: Nivell B de català (amb solucionari)

Enllaç 2: Nivell C de català (amb solucionari)

Enllaç 3: Serveis Català de la Salut (amb solucionari)

Enllaç 4: Universitat de Barcelona

Enllaç 5: Pronoms febles (Viquipèdia, taules de pronoms)

Enllaç 6: Els pronoms febles (taula resum)

Ortografia, morfologia, sintaxi i gramàtica:

Enllaç 1: Ortografia, gramática i conjugació

Enllaç 2: Ortografia, morfologia, sintaxi i gramàtica

Redacció

Enllaç 1: Llibre d’estil de la UdG

Fonètica

Enllaç1:

Enllaç2:

Enllaç 3: Solucionari Editorial Barcanova

Diccionaris

Enllaç 1 (Primària)

Enllaç 2 (Secundària, Batxillerat)

Enllaç 3: DIEC

Enllaç 4: Enciclopèdia catalana

Enllaç 5: Llengua catalana, sinónims/ antónims, castellà-francès-anglès/ català)

Enllaç 6 (català-anglès)

Enllaç 7: Diccionari d’anagrames català

Enllaç 8: Traductor i Corrector Softcatalà

Enllaç 9: Lèxic Obert Flexionat del català (gentilicis, noms deverbals, manlleus, divisió sil·làbica, mots encreuats)

Cursos interactius de català:

Enllaç 1: Parla.cat

Enllaç 2: Galí

Enllaç 3: Curs interactiu nivell C de català