Anglès, francés i alemany

 Anglès

Enllaç 1 (ESO, Batxillerat):Lliçons d’anglés en video

Enllaç 2: (ESO, Batxillerat): Portal d’anglés amb gramàtica, vocabulari i exercicis

Enllaç 3 (ESO, Batxillerat): Curs d’anglès amb nivells básic, intermedi i avançat; amb prova de nivell i exercicis interactius

Enllaç 4: (ESO, Batxillerat): Gramática anglesa  vitutor.com

Enllaç 5: Manual d’estil per a textos en anglés

Enllaç 6 (Tots els nivells): Portal gratuïts que prepara per als diferents certificats homologats d’anglès

Enllaç 7: Portal d’anglès amb cursos gratuïts de tots els nivells

Enllaç 8: Audios en anglès per practicar el “listening”

Enllaç 9: Vocabulari temàtic

Francès

Enllaç 1 (ESO, Batxillerat): Portal canadenc per millorar el teu francès amb exercicis interactius

Alemany

Enllaç 1: Curs d’alemany en línia

Enllaç 2:  Curs d’alemany

Enllaç 3: Pronunciació en alemany

Diccionaris, traductors i conjugadors

Enllaç 1: Diccionari i cercador de traduccions Linguee

Enllaç 2: Diccionari Merriam-Webster d’anglès

Enllaç 3: Diccionaris Cambridge

Enllaç 4: Diccionari Larousse francès

Enllaç 5: Diccionarios Pons d’alemany

Enllaç 6: Word-Reference, diccionari multilingüe

Enllaç 7: Barra d’eines Reverso amb diccionaris multilingües bidireccionals, gramática, conjugació de verbs i traductor. Fa servir els diccionaris Collins.