Tecnologia

 

Enllaç 1: Portal de tecnologia

Enllaç 2: Àrea de tecnologia

Enllaç 3(Batxillerat): Ministerio de Educación y Ciencia

Enllaç 4 (ESO): Tecnologia aplicada

Enllaç 5 (ESO, Batxillerat):

Enllaç 6 (ESO, Batxillerat):

Enllaç 7 (ESO, Batxillerat): Tecnologia i informàtica

Enllaç 8 (ESO): Eines de l’aula de tecnologia

Enllaç 9 (ESO): Tecnologia

Electrotècnia

Enllaç 1 (FP): Electrotècnica IOC

Enllaç 2 (Batxillerat): Electrotecnia

Enllaç 3 (Batxillerat): Máquinas eléctricas rotativas

Electrònica

Pneumàtica i hidràulica

Dibuix tècnic

Enllaç 1 (ESO): Exercicis d’acotacions I

Enllaç 2 (ESO): Exercicis d’acotacions II

Enllaç 3 (ESO): Exercicis de vistes de peces

Eines

Enllaç 1 (Batxillerat): Mapes de Karnaugh

Enllaç 2 (Batxillerat): Mapes de Quine-McCluskey

Enllaç 4: Simulador circuits digitals

Diccionaris

Enllaç 1: Diccionari de tecnologia

Enllaç 2: Diccionari d’informàtica molt complet (en anglès)

Enllaç 3: Diccionari d’informàtica (en castellà)