Química

Apunts i exercicis:

Enllaç 1: Portal de química

Enlaç 2: Formulació inorgànica

Enllaç 3: Química Orgànica

Enllaç 4: Manual de formulació orgànica

Enllaç 5: Química universitària

Enllaç 6: Tutorial de química  universitària (anglès)

Enllaç 7: Química universitària (anglès)

 

Solucionaris:

Enllaç 1 (2n. Batxillerat): De química Santillana

Taules, formularis i diccionaris

Enllaç 1: Conversor d’unitats

Química

Enllaç 1: Taula periòdica edu365.cat

Enllaç 2: Formulari de química

Enllaç 3: Diccionari de química

Enllaç 4: Base de dades de productes NIST

Llibres

Enllaç 1: Llibre de química en doc i pdf comprimit en forma zip