Matemàtiques

Apunts i exercicis:

Enllaç 1: Portal de matemàtiques

Enllaç 2 (ESO, Batxillerat)

Enllaç 3 (Tots els cicles, matèries i cursos)

Enllaç 4 (Tots els cicles i cursos)

Enllaç 5: (Batxillerat): Demostracions de matemàtiques

Enllaç 6 (Universitat): Álgebra universitària

Solucionaris:

Enllaç 1 (ESO, Batxillerat, Tots els cursos):  Anaya

Enllaç 2 (BAT1): Santillana

Enllaç 3 (BAT2): Santillana

Altres:

Enllaç 1 (Batxillerat): Resolució  d’integrals

Enllaç 2 (Batxillerat): Geometria analítica

Enllaç 3 (Batxillerat, Universitat): Applets de Geogebra de matemàtiques

Enllaç 4 (PAU): 111 pàgines d’exercicis resolts

Enllaç 5: Matemátiques universitàries

Taules, formularis i diccionaris:

Enllaç 1:

Enllaç 2:

Enllaç 3:

Diccionaris

Enllaç 1

Enllaç 2 (en anglès)

Enllaç 3 (amb il·lustracions)

Enllaç 5: Enciclopèdia de matemàtiques (en anglés)

Enllaç 6: Diccionari MathWorld (en anglès)

LLibres:

Enllaç 1 (ESO, Batxillerat): Llibre de matemátiques en format doc i pdf comprimit en un zip.

Enllaç 2 (Batxillerat, universitat): Cálcul diferencial i integral d’una variable

Enllaç 3 (Universitat): Matemátiques universitàries

Enllaç 5 (C.O.U): Matemàtiques de C.O.U

Enllaç 6 (Batxillerat1): Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Enllaç 7 (Batxillerat): Wikilibros LOGSE

Enllaç 8 (ESO, Batxillerat): Wikilibros

Calculadores:

Enllaç 1: Calculadora simbòlica Wiris (és molt fácil introduir i fer-hi cálculs)

Enllaç 2: Geogebra (molt adequada per representar equacions i inequacions)

Enllaç 3: Wolfram alpha; base de dades de continguts, no és només una calculadora simbòlica; troba-hi qualsevol cosa.

Enllaç4 : Calculadora matricial

Enllaç 5: Una altra calculadora matricial